ForsidePå denne side har du let adgang til de fælles dokumenter, der vedrører grundjerforeningen, fx referater fra generalforsamlingerne, servitutter og rids over, hvor der ligger vandledninger, drænrør, afløb mv.


Oplysningerne her er til information og meddeles uden ansvar.

Grundejerforeningen

 


Generalforsamling 2022:


Generalforsamling 2021:


Generalforsamling 2020:


Generalforsamling 2019:


Generalforsamling 2018:

 

Generalforsamling 2017:

 

Generalforsamling 2016:

 

Generalforsamling 2015:

 

Generalforsamling 2014:

 


Se om der er ejendomme til salg i vores område


 


Beboerberetninger

50 år på Skovsvinget - Flemming og Birte Agervold

 


Om tinglyste servitutter m.v.

 

I den elektroniske tingbog er de tinglyste dokumenter identificeret med dato/løbenr., fx (22.11.2001-26470). Dokumenter, der er overført fra det gamle tinglysningssystem er indscannet mappevis i .pdf-filer (fx akt 16_V_193). En servitut findes således ofte blandt flere servitutten uvedkommende dokumenter, der har ligget i samme papirmappe.

 

De servitutter m.v., der findes på denne side, er for oversigtens skyld gengivet separat.

 

Dokumenterne gengives til information uden ansvar.

 

Til brug i retsforhold bør dokumenterne altid fremfindes fra tinglysning.dk. Der er adgang for alle til tinglysningssystemet efter indlogning med NemID.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest redigeret 21. august 2022

Servitutter m.v.

 

         Vandledninger:

 

Kloak (17.12.2010-1001915247 og

02.04.2012-1003496676):

 

Dræn:

 

Fællesareal:

 

 

 

Nyttige adgange