ny

Bestyrelse

Efter generalforsamlingen den 12. august 2023 består bestyrelsen af


  • Hugo Østergaard-Andersen, Skovsvinget 18, kasserer (valgt for perioden 2023-25)
  • Mette Møller Jensen, Skovledet 5 (valgt for perioden 2022-24)
  • Thomas Bjørn Larsen, Skovsvinget 23 (valgt for perioden 2022-24)


Revision

  • Anne-Grete Guldager, Skovsvinget 13, revisor (valgt for perioden 2022-24)
  • Lise Wodschow, Skovsvinget 27, revisorsuppleant (valgt for perioden 2022-24)


Kontakt

Skovsvinget og Skovledet Grundejerforening
CVR: 35267468
www.skovsvinget-skovledet.dk
Tlf. 24 24 58 31
post@skovsvinget-skovledet.dk


Vedtægter


Behandling af persondata


Generalforsamlinger

Generalforsamling 2024:


Generalforsamling 2023:


Generalforsamling 2022:


Generalforsamling 2021:


Generalforsamling 2020:


Generalforsamling 2019:


Generalforsamling 2018:


Generalforsamling 2017:


Generalforsamling 2016:


Generalforsamling 2015:


Generalforsamling 2014:

Servitutter m.v.


Lokalplan (531.01, juli 2009)


Sandet skal være et åbent område - skrivelse fra Gribskov kommune af 31. maj 2018


Pjece om hegn - Gribskov Kommune


Gribskov kommunes digitale kort, WebGIS


dingeo.dk - boligrelaterede geodata på alle adresser i hele Danmark, præsenteret i et let og overskueligt format.


LER er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere og deres interesseområder. Det er igennem LER man søger ledningsoplysninger.


Matrikelnr., parcelnr., husnr.


Vandledninger


Kloak


Dræn


FællesarealNyttige links


Fyrværkeribekendtgørelsen - se især §43, der indebærer, at brug af fyrværkeri og raketter i vores område er forbudt, da afstand til skov, stråtækte huse, brændeskure mv. er for kort.


Affald sommerhuse - Gribskov Kommune


Beskæring af træer mod vejen - Gribskov Kommune


Gribskov Kommunes mail af 25. april 2013 om sne og dagrenovation


Vejdirektoratets brev af 28. januar 2004 om snerydning i sommerhusområder


Asserbo Vandværk a.m.b.a.


Vejledning til aflæsning af vandmåler


GribVand vagtordning, hvis den røde lampe på styreskabet lyser.


Der må ikke komme regnvand i kloaken - GribVand information


Orientering om kompensation for elforbrug til kloaksystemet - GribVand


Aflæsning af elmåler til kloaksystem - vejledning - GribVand


Hvis strømmen svigter: Radius tlf. 70 20 58 00


Aflæsning og betjening af elmåler - Radius


Sådan får du nedsat el-afgiften for dit sommerhus


Skorstensfejning. Gribskov Kommune


Rottebekæmpelse. Gribskov Kommune


Nabohjælp - forebyg indbrud


Førstehjælp til dit hus. Bolius - vandskade, rotter, lynnedslag, skorstensbrand, hussvamp, indbrud, stormskade, rørbrud og meget andet


Privatvejsloven, vores veje omfattes af afsnit III (§§ 25-86) om private fællesveje i byer og bymæssige områder, jf. lovens § 3


Vandløbsloven


For meget regnvand i dit sommerhusområde? - Gribskov Kommune


Planloven, se kapitel 8 om sommerhusområder


Sommerhusloven


Lov om erhvervelse af fast ejendom, omhandler udlændinge m.fl.


Undgå nabostrid - 5 tips om hegn i skel - Advodan advokater


Hegnsloven


Ansvar for træer - Parcelhusejernes Landsforening


Storm - sådan dækker forsikringen skader - Bolius


Dyrenes Vagtcentral, fx ved påkørsel af vildt, tlf. 1812


Grundejerforeningen på Sandet


Sandbo Ejerlaug


Ramløseguiden


Ugeposten Gribskov


Halsnæs Avis ("Gulvmåtten")Ejendomme til salg

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Grundejerforeningen