Forside

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING

3300 Frederiksværk, Gribskov KommunePå denne side har du let adgang til de fælles dokumenter, der vedrører grundjerforeningen, fx referater fra generalforsamlingerne, servitutter og rids over, hvor der ligger vandledninger, drænrør, afløb mv.


Oplysningerne her er til information og meddeles uden ansvar.

Grundejerforeningen


 

 

Generalforsamling 2018:

 

Generalforsamling 2017:

 

Generalforsamling 2016:

 

Generalforsamling 2015:

 

Generalforsamling 2014:

 

 

 

Om tinglyste servitutter m.v.


 

I den elektroniske tingbog er de tinglyste dokumenter identificeret med dato/løbenr., fx (22.11.2001-26470). Dokumenter, der er overført fra det gamle tinglysningssystem er indscannet mappevis i .pdf-filer (fx akt 16_V_193). En servitut findes således ofte blandt flere servitutten uvedkommende dokumenter, der har ligget i samme papirmappe.

 

De servitutter m.v., der findes på denne side, er for oversigtens skyld gengivet separat.

 

Dokumenterne gengives til information uden ansvar.

 

Til brug i retsforhold bør dokumenterne altid fremfindes fra tinglysning.dk. Der er adgang for alle til tinglysningssystemet efter indlogning med NemID.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest redigeret 30. december 2018

 

 

Servitutter m.v.


 

         

         Vandledninger:

 

Kloak (17.12.2010-1001915247 og

02.04.2012-1003496676):

 

Dræn:

 

Fællesareal:

 

 

 

Nyttige adgange


 

 

 © Skovsvinget og Skovledet Grundejerforening.