bestyrelse
Bestyrelse

Efter generalforsamlingen den 20. august 2022  består bestyrelsen af

Thomas Bjørn Larsen, Skovsvinget 23 (valgt for perioden 2022-24)

Hugo Østergaard-Andersen, Skovsvinget 18, kasserer (valgt for perioden 2021-23)

Mette Møller Jensen, Skovledet 5 (valgt for perioden 2022-24)


Revision

Anne-Grete Guldager, Skovsvinget 13, revisor (valgt for perioden 2022-24)

Lise Wodschow, Skovsvinget 27, revisorsuppleant (valgt for perioden 2022-24)


Kontakt


Skovsvinget og Skovledet Grundejerforening
CVR: 35267468
www.skovsvinget-skovledet.dk
Tlf. 24 24 58 31
post@skovsvinget-skovledet.dk

Senest redigeret 21. august 2022