NejtilREMA1000

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING

3300 Frederiksværk, Gribskov Kommune

Tilbage til hovedsideNej til REMA 1000 på SandetDen 21. juni 2018 har Gribskov Kommune med en beslutning, støttet af alle partier i Udvikling, By og Land, afslået Rema 1000s ansøgning. Formålet med denne side er dermed opnået, og siden vedligeholdes ikke længere.
Skovsvinget og Skovledet Grundejerforening siger nej til planerne om at bygge en REMA 1000 på Sandet ved siden af Restaurant Tinggården.


Nedenfor finder du nærmere oplysninger om forslaget og de indsigelser, som vi i samarbejde med andre grundejerforeninger er fremkommet med.


Besøg også Facebook-gruppen Beskyt Tibirke Sand - fri os for Rema 1000 og giv dit besyv med.
Sagen blev ikke behandlet på mødet den 24. april 2017, men udsat med henblik på behandling af indsigelser mv.


 • Indsigelse fra de nærmeste naboer

 • Indsigelse fra Ejerlauget Sandbo • Indsigelse fra Grundejerforeningen på Sandet

 • Restaurant Tinggårdens reaktion på indsigelser

Sagen blev behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 29. maj 2017 på følgende grundlag: • Notat om indsigelser mv.


 • Appel fra naboer, grundejerforeninger og underskriftsindsamlingen

og blev udsat med følgende beslutning:


 • Protokol fra Plan- og Miljøudvalgets møde den 29. maj 2017

Den 11. juni 2017 er indsendt denne indsigelse
Der afholdes borgermøde den 26. juni 2017


NB. Mødestedet er ændret til Gribskov Kultursal, Østergade 52, Helsinge.Den 2. juli 2017 er indsendt følgendeDen 3. januar 2018 sendte samtlige grundejerforeninger på Sandet m.fl. følgende


 • Brev til medlemmerne af kommunalbestyrelsen for Gribskov Kommune

Den 23. februar 2018 mødtes repræsentanter for grundejerforeningerne med formanden for Udvikling, By og Land i Gribskov Kommune


 • Referat af møde om projekt for supermarked (Rema 1000) på Sandet

Den 15. juni 2018 offentliggjordes følgende nye forslag:


 • Oplæg til Udvikling, By og Land

Den 18. juni 2018 sendte grundejerforeningerne m.fl. følgende


 • Mail til formand for og medlemmer af Udvikling, By og Land

Den 21. juni 2018 - umiddelbart efter mødet i Udvikling, By og Land - udsendte formanden følgende opdatering på Facebook:


"Pernille Søndergaard - NytGribskov


Et enigt fagudvalg har i dag sagt nej tak til Rema1000 på Sandet.

Vi vil gerne have forsat byudvikling i vores bymidter og dette, sammenholdt med de tilbagemeldinger vi havde modtaget fra borgerne på Sandet, gjorde udfaldet for os i nyt gribskov.”


Den formelle udgave af beslutningen findes iUnderskriftsindsamling
Kommuneplan og lokalplan


 • Kommuneplan for SandetPresse
 • Fem debatindlæg - Ugeposten Gribskov online 10. juli 2017 og Ugeposten Gribskov den 11. juli 2017
Senest redigeret 22. juni 2018
© Skovsvinget og Skovledet Grundejerforening.